Поверителност

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДВАЩИТЕ ПРАВНИ ПОЛОЖЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ПРЕДПОЛАГА, ЧЕ ВИЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВНИ ПОЛОЖЕНИЯ И НАПЪЛНО РАЗБИРАТЕ ИЗЛОЖЕНАТА ТУК ИНФОРМАЦИЯ. НЕ ПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ, В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЕЗИ ПОЛОЖЕНИЯ ( наричани тук “ПРАВНИ ПОЛОЖЕНИЯ”) ИЛИ НЕ РАЗБИРАТЕ СМИСЪЛА НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ.

Използване на сайта. Mатериалите са осигурени на този уебсайт (наричан тук “Сайт”) като допълнителна услуга за Интернет потребителите, единствено с цел информация и тези материали не са предназначени за търговски цели. Вие сте оторизирани само за разглеждане на материали, изложени на този Сайт, единствено за ваша лична, некомерсиална употреба, предмет на посочените по-долу условия. Ако копирате материали от този Сайт, то трябва да запазите всички знаци за авторско право и собственост, които се съдържат в оригиналните материали на всяко отделно копие. Нямате право да видоизменяте материалите в този Сайт по какъвто и да е начин, нито публично да ги показвате, излагате или дистрибутирате. Според настоящите Правни Положения, никаква част от тези материали не може да бъде ползвана в друг уебсайт или компютърна мрежа, за каквито и да било цели. Материалите на този сайт са защитени от законите за авторското право. Освен изрични посочените тук, не Ви се предоставят никакви явни или скрити права.

Информация от потребителя. Каквито и да е материали, информация или друг вид комуникация, които прехвърляте или публикувате на този Сайт, се считат за неконфиденциални и нелични. Собственикът на сайта и оторизираните от него трети страни могат свободно да копират, посочват, разпространяват, инкорпорират и ползват по всякакъв друг начин цялата информация, изображения, звук, текст и други, включени тук, с една конкретна или всички възможни търговски и нетърговски цели. Забранено е да публикувате или препращате до и от този Сайт всякакви незаконни, заплашителни, клеветнически, опозоряващи доброто име, неприлични, порнографски или други материали, които нарушават който и да е закон или разпоредба.

Ограничение на отговорността. МАТЕРИАЛИТЕ, НАЛИЧНИ НА ТОЗИ САЙТ, ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМАТ ВЪВ ВИДА В КОЙТО СА, БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ЯВЕН ИЛИ СКРИТ. Материалите на този Сайт е възможно да бъдат неточни, непълни или остарели.

Ограничена отговорност. ПО НИКАКЪВ НАЧИН, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САЙТА , ТЕХНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ ТРЕТИ СТРАНИ, СПОМЕНАТИ НА НАСТОЯЩИЯ САЙТ, НЕ НОСЯТ АБСОЛЮТНО НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ЩЕТИ ОТ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ДРУГИ), ВЪЗНИКНАЛИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ИЛИ КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ САЙТ; ПОРАДИ ПОЛЗВАНЕ НА ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЛИНК КЪМ ТОЗИ САЙТ, ИЛИ ЗАРАДИ МАТЕРИАЛИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ПОМЕСТЕНА НА НЯКОЙ ИЛИ ВСИЧКИ ТАКИВА САЙТОВЕ, БЕЗ ОГЛЕД ДАЛИ ЩЕТИТЕ СЕ БАЗИРАТ НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ПОЗВОЛЯВАЩО ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСК, ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ЗАКОНОВА ТЕОРИЯ, И НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ИМАЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНИ ПОДОБНИ ЩЕТИ.

Действащи закони. Този Сайт се администрира в България. Не се разрешава каквото и да е ползване или износа на материали от този Сайт, което би нарушило българските и международните закони разпоредби . Настоящите Правни Положения се налагат от и тълкуват съобразно законите на Република България, без оглед на каквито и да е противоречия в тълкуване на законите.

Общи положения. Собствениците на сайта имат правото по всяко време да ревизират настоящите Правни Положения, като актуализират този текст. Трябва периодично да посещавате тази страница, за да разглеждате актуалните към момента Правни Положения, защото те са задължителни за Вас. Възможно е някои тълкувания от настоящите Правни Положения да се заменят с други видно указани правни забележки или положения, поставени на определени страници на този Сайт.

Забележка. Всички посетители трябва да прочетат следните положения и да се съобразяват с тях, както и с всички действащи закони: Имате право да се свързвате с, но не и да възпроизвеждате дословно, съдържанието на сайта. Нямате право да добавяте браузъри или каквито и да било рамки (фреймове) около съдържанието на сайта. Нямате право да интерпретирате или обсъждате връзките си със сайта. Нямате право да давате невярна информация относно продуктите или услугите, предлагани от сайта. Нямате право да ползвате лого или други запазени марки, които са собственост на собствениците на сайта, без изрично разрешение. Не може да се помества съдържание, което би могло да бъде считано за незаконно, неприлично или обидно.